Ruby Group

Đi đầu trong Xây dựng & Xây dựng Dân dụng!

Cao Đăng Hoạt
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Để lại lời nhắn

Kiểm soát hoàn toàn các dự án cho phép chúng tôi đảm bảo khách hàng nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất